Home

Speelklaar maken

Speelklaar maken

Onder het speelklaar maken verstaan wij het verrichten van alle werkzaamheden die voorzienbaar en nodig zijn om de piano of vleugel bij normaal gebruik gedurende 15 jaren te vrijwaren van reparaties. Behalve kleinigheden die bijvoorbeeld ook bij een nieuw instrument kunnen voorkomen. Bij deze werkzaamheden hoort uiteraard ook het reguleren en op toon stemmen. Het komt er dus op neer dat indien U , na deze onderhoudsbeurt, het instrument regelmatig laat stemmen en bijregelen, bijvoorbeeld d.m.v. een stem abonnement, U verder geen onkosten mag verwachten, mits u natuurlijk ook de luchtvochtigheid op peil houd.