Home Onderhoud

Het reguleren

Stemmen alleen is niet genoeg, de vele overbrengingen in het mechaniek moeten precies, op tijd en soepel hun werk doen. Dan alleen is een gelijkmatig, prettig en vloeiend spel mogelijk. Door het gebruik van de piano ontstaat slijtage aan vilt en leer, ook de invloed van droogte en vocht veroorzaken wisseling in het houten mechaniek, dit heeft zijn uitwerking op de bewegende delen en maakt het reguleren, ook wel uitregelen genoemd, noodzakelijk.

De houten mechaniek onderdelen, veelal met vilt of leer bekleed, zitten vast met schroeven en bewegen door middel van een messing asje, omgeven door een vilten kern die in het hout verwerkt zit. Als dit hout door vocht verschillen werkt, iets krom trekt of de schroeven los gaan zitten, dan werkt het mechaniek niet meer naar behoren. Voeg daar nog eens de slijtage van vilt en leer aan toe, dan  merkt U door extra weerstand, haperende toetsen, bijgeluiden, pappelen of doorklinken van tonen dat reguleren echt nodig is. Hamers kunnen op 2 in plaats van op 3 snaren slaan en als het vilt van de hamerkoppen dan al zichtbaar plat geslagen is dan bent U mogelijk al te laat en worden de kosten van reparatie soms onnodig extra hoog.

Neem gerust contact met ons op en laat U tijdig vakkundig adviseren.

 

Stemmen

Het stemmen van uw piano of vleugel, normaal 2x per jaar, minimaal 1x per jaar, is niet uitsluitend prettig voor uw gehoor maar draagt tevens bij tot het behoud van Uw instrument vanwege de controle en het reguleren die onze stemmer uitvoert.

Onze stemmer draagt zorg voor Uw instrument, dit is een belangrijke taak en vergt de nodige tijd( bij ons geen 30 minuten maar ongeveer 1 uur en een kwartier tot anderhalf uur). Hierbij wordt indien mogelijk de piano steeds op toon  a 440hz gestemd en worden kleine mankementen of onregelmatigheden (reguleren) verholpen. Zomers kan het instrument iets hoger en 's winters iets lager gestemd worden afhankelijk van het reageren van Uw instrument op de luchtvochtigheid, dit zijn echter kleine verschillen. Wij stemmen met een apparaat dat de stemming waarneemt op 1 honderdste hz nauwkeurig en controleren de stemming daarna op het gehoor. Is de afwijking van Uw piano of vleugel groter dan 3 hz op de 440hz norm dan kan het instrument niet goed gestemd worden. Dan wordt met U overlegd hoe dit op te lossen.  Als de stemming veel te laag is kan deze normaal gesproken in een keer door middel van een extra voorstembeurt (optrekken) toch goed getemd worden. De extra kosten voor het optrekken op deze manier zijn de helft van een reguliere stembeurt.

TARIEVEN.

Stemmen piano € 80,=
Stemmen vleugel € 85,=
Optrekken piano (in een sessie) € 40,=
Optrekken vleugel (in een sessie) € 40,=

Optrekken piano of vleugel in aparte stembeurt normale stemtarieven.

Voor het maken van een afspraak of nadere informatie neem contact met ons op.

Speelklaar maken

Onder het speelklaar maken verstaan wij het verrichten van alle werkzaamheden die voorzienbaar en nodig zijn om de piano of vleugel bij normaal gebruik gedurende 15 jaren te vrijwaren van reparaties. Behalve kleinigheden die bijvoorbeeld ook bij een nieuw instrument kunnen voorkomen. Bij deze werkzaamheden hoort uiteraard ook het reguleren en op toon stemmen. Het komt er dus op neer dat indien U , na deze onderhoudsbeurt, het instrument regelmatig laat stemmen en bijregelen, bijvoorbeeld d.m.v. een stem abonnement, U verder geen onkosten mag verwachten, mits u natuurlijk ook de luchtvochtigheid op peil houd.