Home Piano Bouw
Piano Bouw

Het reguleren

Stemmen alleen is niet genoeg, de vele overbrengingen in het mechaniek moeten precies, op tijd en soepel hun werk doen. Dan alleen is een gelijkmatig, prettig en vloeiend spel mogelijk. Door het gebruik van de piano ontstaat slijtage aan vilt en leer, ook de invloed van droogte en vocht veroorzaken wisseling in het houten mechaniek, dit heeft zijn uitwerking op de bewegende delen en maakt het reguleren, ook wel uitregelen genoemd, noodzakelijk.

De houten mechaniek onderdelen, veelal met vilt of leer bekleed, zitten vast met schroeven en bewegen door middel van een messing asje, omgeven door een vilten kern die in het hout verwerkt zit. Als dit hout door vocht verschillen werkt, iets krom trekt of de schroeven los gaan zitten, dan werkt het mechaniek niet meer naar behoren. Voeg daar nog eens de slijtage van vilt en leer aan toe, dan  merkt U door extra weerstand, haperende toetsen, bijgeluiden, pappelen of doorklinken van tonen dat reguleren echt nodig is. Hamers kunnen op 2 in plaats van op 3 snaren slaan en als het vilt van de hamerkoppen dan al zichtbaar plat geslagen is dan bent U mogelijk al te laat en worden de kosten van reparatie soms onnodig extra hoog.

Neem gerust contact met ons op en laat U tijdig vakkundig adviseren.

 

Stemmen

Het stemmen van uw piano of vleugel, normaal 2x per jaar, minimaal 1x per jaar, is niet uitsluitend prettig voor uw gehoor maar draagt tevens bij tot het behoud van Uw instrument vanwege de controle en het reguleren die onze stemmer uitvoert.

Onze stemmer draagt zorg voor Uw instrument, dit is een belangrijke taak en vergt de nodige tijd( bij ons geen 30 minuten maar ongeveer 1 uur en een kwartier tot anderhalf uur). Hierbij wordt indien mogelijk de piano steeds op toon  a 440hz gestemd en worden kleine mankementen of onregelmatigheden (reguleren) verholpen. Zomers kan het instrument iets hoger en 's winters iets lager gestemd worden afhankelijk van het reageren van Uw instrument op de luchtvochtigheid, dit zijn echter kleine verschillen. Wij stemmen met een apparaat dat de stemming waarneemt op 1 honderdste hz nauwkeurig en controleren de stemming daarna op het gehoor. Is de afwijking van Uw piano of vleugel groter dan 3 hz op de 440hz norm dan kan het instrument niet goed gestemd worden. Dan wordt met U overlegd hoe dit op te lossen.  Als de stemming veel te laag is kan deze normaal gesproken in een keer door middel van een extra voorstembeurt (optrekken) toch goed getemd worden. De extra kosten voor het optrekken op deze manier zijn de helft van een reguliere stembeurt.

TARIEVEN.

Stemmen piano € 80,=
Stemmen vleugel € 85,=
Optrekken piano (in een sessie) € 40,=
Optrekken vleugel (in een sessie) € 40,=

Optrekken piano of vleugel in aparte stembeurt normale stemtarieven.

Voor het maken van een afspraak of nadere informatie neem contact met ons op.

Speelklaar maken

Onder het speelklaar maken verstaan wij het verrichten van alle werkzaamheden die voorzienbaar en nodig zijn om de piano of vleugel bij normaal gebruik gedurende 15 jaren te vrijwaren van reparaties. Behalve kleinigheden die bijvoorbeeld ook bij een nieuw instrument kunnen voorkomen. Bij deze werkzaamheden hoort uiteraard ook het reguleren en op toon stemmen. Het komt er dus op neer dat indien U , na deze onderhoudsbeurt, het instrument regelmatig laat stemmen en bijregelen, bijvoorbeeld d.m.v. een stem abonnement, U verder geen onkosten mag verwachten, mits u natuurlijk ook de luchtvochtigheid op peil houd.

De Kast                                                        UNDER CONSTRUCTION


Het Mechaniek                                                  UNDER CONSTRUCTION


 

Het Mechaniek UNDER CONSTRUCTION

 

De werking van het mechaniek, waarvan hierboven slechts 1 van de 85 of 88 toetsen te zien is, kan in het kort als volgt beschreven worden;

Wanneer de onderhamer door het aanslaan van de toets omhoog gedrukt wordt, duwt deze tegen de hamernoot, waardoor de hamer tegen de snaar geslagen wordt. Tegelijkertijd duwt het lepeltje de demperarm weg van de snaar waardoor de demper vrijkomt en de snaar kan trillen en U een toon hoort. Wanneer we de toets los laten komt de demper weer tegen de snaar omdat het lepeltje in de oorspronkelijke stand terug keert.

Dat deze uitleg welliswaar het principe weergeeft, lijkt het mij dat dit U nog niet erg duidelijk is daarom klik hier voor een korte video.

Speelklaar maken

Onder het speelklaar maken verstaan wij het verrichten van alle werkzaamheden die voorzienbaar en nodig zijn om de piano of vleugel bij normaal gebruik gedurende 15 jaren te vrijwaren van reparaties. Behalve kleinigheden die bijvoorbeeld ook bij een nieuw instrument kunnen voorkomen. Bij deze werkzaamheden hoort uiteraard ook het reguleren en op toon stemmen. Het komt er dus op neer dat indien U , na deze onderhoudsbeurt, het instrument regelmatig laat stemmen en bijregelen, bijvoorbeeld d.m.v. een stem abonnement, U verder geen onkosten mag verwachten, mits u natuurlijk ook de luchtvochtigheid op peil houd.

Revisie

Het reviseren van een piano of vleugel gaat een hele grote stap verder dan een onderhoudsbeurt (speelklaarmaken). Behalve bij een gedeeltelijke revisie, worden er bij een revisie alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen vernieuwd en kan het instrument weer een zestig tal jaren mee. Uiteraard met dien verstande dat U zorg dat de piano of vleugel regelmatig vakkundig gestemd, onderhouden wordt en u natuurlijk ook de luchtvochtigheid op peil houd (zie levensloop van een piano).

Het reviseren van een piano is zeer specialistisch werk en vergt de nodige ervaring, verder is natuurlijk de kwaliteit van de onderdelen zeer belangrijk om de lange levensduur te waarborgen. U instrument is bij ons in de beste handen. Wij gebruiken uitsluitend beproefde merk onderdelen en materialen;
- Roslau besnaring.
- Abel Hamerkoppen
- Renner onderdelen.
- Biene stempennen
- Zweihorn lakken..

Wij verrichten alle werkzaamheden die aan een piano of vleugel kunnen voorkomen zoals het vernieuwen van: toetsen belegsels, hamerkoppen, vilten, leer, veren, besnaring. Maar ook zelfs zangbodem reparaties, nieuwe stemblokken en tevens alle voorkomende kast werkzaamheden aan het hout en de lak in mat, zijdeglans, hoogglans en politoerwerk.

 

Restauratie

Restauratie is nog weer een stap verder als revisie, hierbij wordt er tevens zorg gedragen dat niet afgeweken wordt van de origineel, in de tijd dat het instrument gebouwd werd, gebruikte materialen.

Hierbij w ordt “Kunsthandwerklichen Klavierbau” toegepast. Dit uit zich niet alleen in de gebruikte onderdelen, maar ook in de hele intentie en inzet waarmee gewerkt wordt. Dus geen polyester lak maar politoer, geen vernikkelde pennen maar blauwe pennen, geen Renner maar Abel hamerkoppen, geen zeskante basbesnaring maar ronde, etc.


Dit om te voorkomen dat Uw oude piano of vleugel gaat klinken als een karakterloos instrument. Bij ons wordt Uw instrument wordt weer helemaal in ere hersteld en klinkt weer als een klokje met zijn eigen karakter en mooie persoonlijke en zangerige klank. Als U het dan waardevolle instrument regelmatig laat stemmen, onderhouden en u natuurlijk ook de luchtvochtigheid op peil houd, dan hebben niet alleen Uw kinderen maar ook Uw kleinkinderen er nog veel plezier van (zie levensloop van een piano).

De snaren

Om tot een goed begrip  van de besnaring te komen, een korte inleiding. Piano snaren worden gemaakt van koud getrokken staal, dat uniek is voor een staalsoort en daarom ook pianostaaldraad heet, ook als het ergens anders voor gebruikt wordt. Het heeft vele tientallen jaren geduurd voordat men deze staalsoort die wel 100 kg per mm² trekspanning kan hebben heeft ontwikkeld. De toonhoogte van een trillende snaar  wordt bepaald door drie factoren: lengte, dikte en spanning.


Wil men een bepaalde toon (bijvoorbeeld a) voortbrengen, dan kan men dit op tal­loze manieren doen. Men kan staaldraad gebruiken van een bepaalde dikte en lengte en komt dan tot de conclusie dat men die snaar een bepaalde spanning moet geven om de a te doen klinken. Men zou echter ook een langere snaar van dezelfde dikte kunnen gebruiken, maar zou dan die snaar strakker moeten spannen. Daartegenover zou men bij een kortere snaar van dezelfde dikte de spanning moeten verminderen. Zou men de oorspronkelijke lengte aanhouden doch dikker staaldraad gebruiken, dan moet de spanning worden vergroot en bij dunner staaldraad van dezelfde lengte de spanning verkleinen. In al deze gevallen zal men dus steeds dezelfde toon a kun­nen voortbrengen, maar hoewel de toon­hoogte steeds gelijk is, zal men verschillen in toonkarakter horen. De kunst van het piano bouwen is nu hier de ideale maten te vinden, om zodoende een gedragen,volle en mooie klank te krijgen. De meeste moderne pianobesnaringen zijn of worden ontworpen door Claus Fenner, een autoriteit op dit gebied. Zijn besnaringen zijn echter dikker, dit vergroot de stemvastheid. De dikkere besnaring en hogere spanning geven  meer volume, zo onderdrukt men vaak de slechtere zangbodem kwaliteit van de moderne piano, ze zijn echter ook korter van toon en minder zangerig als de oudere (Duitse) piano’s.